Markalar ve tüketiciler arasındaki bağı yeniden formüle ediyoruz.


Pazarlama İletişiminde 3C Formülü


CONTACT

Tüketiciler ile markalar arasındaki bağın, hangi temas noktalarından (Paid, Owned, Earned ve Shared kanallar), hangi seviye ve sürelerde kurulduğunda, en etkin ve verimli kombinasyonu oluşturduğu tespit edilerek mecraların rolleri tanımlanır.

CONTENT

Hedef kitlenin içerik tüketim alışkanlıkları analizi sonucunda;
1. Tüketimin ve dikkatin yoğunlaştığı içeriklerin hedeflenmesi ile erişim verimliliği ve duygusal bağ sağlanır,
2. Temas anı ve içeriğine uygun; doğal, tüketici deneyimine katkı sağlayan mesaj ve format optimizasyonu ile iletişim verimliliği artırılır.

CONTEXT

Tüketici hedeflemesinin davranış, lokasyon, satınalma yolculuğundaki konum, cihaz vb kırılmları ile detaylandırılması sonucunda tüketici dönüşümünün maksimize edilmesi sağlanır.