Effie Index, her yıl Effie Ödülleri’nde finale kalan ve ödül alan çalışmalara dayanarak dünyanın en etkin ajansları, pazarlama uzmanları ve markalarını belirleyen, en kapsamlı küresel pazarlama etkinliği sıralamasıdır.

Effie Index’e göre, 2016, 2017 ve 2018’deki çalışmalarımız ile 3 yıldır üst üste Türkiye’nin en fazla pazarlama etkinliği yaratan bağımsız medya planlama ajansıyız.

Effie Index, her yıl Effie Ödülleri’nde finale kalan ve ödül alan çalışmalara dayanarak dünyanın en etkin ajansları, pazarlama uzmanları ve markalarını belirleyen, en kapsamlı küresel pazarlama etkinliği sıralamasıdır.

Effie Index’e göre, 2016, 2017 ve 2018’deki çalışmalarımız ile 3 yıldır üst üste Türkiye’nin en fazla pazarlama etkinliği yaratan bağımsız medya planlama ajansıyız.

Teknoloji ve tüketicinin evrimi ile iş sonucuna giden yol değişiyor, tüketici ile temas noktaları çeşitleniyor.

Markaların tüketiciler ile çok sayıda temas noktasında, ana ve kişiye özel bağlar kurması beklenen, sürekli değişen bir pazarlama iletişimi çağından geçiyoruz.

Markalar ve tüketiciler arasındaki
kişisel bağları verinin gücü ve
bütünsel bakış açısı ile
yeniden formüle ediyoruz.

Markalar ve tüketiciler arasındaki bağı modeli ile 3 aşamada medya planına dönüştürüyoruz.

CONTACT

Tüketiciler ile markalar arasındaki bağın, hangi temas noktalarından (Paid, Owned, Earned ve Shared kanallar), hangi seviye ve sürelerde kurulduğunda, en etkin ve verimli kombinasyonu oluşturduğu tespit edilerek mecraların rolleri tanımlanır.

CONTENT

Tüketimin ve dikkatin yoğunlaştığı içeriklerin hedeflenmesi ile erişim verimliliği ve duygusal bağ sağlanır. Temas anı ve içeriğine uygun; doğal, tüketici deneyimine katkı sağlayan mesaj ve format optimizasyonu ile iletişim verimliliği artırılır.

CONTEXT

Satın alma yolculuğunun farklı adımlarındaki tüketici gruplarına ve temas anındaki dikkat değerlerine göre iletişim özelleştirilir. Tüketicinin medya tüketim tecrübesine zarar veren veya dikkatin dağınık olduğu anlarda yapılan iletişimler kısıtlanarak zararlı erişimin (negative reach) engellenmesi sağlanır.

Destek yöntem ve yaklaşımlar ile iletişim planlarının iş sonuçlarına sağladığı katkıyı güçlendiriyoruz

Sürekli değişen dünyada sağladığımız katkıyı sürdürebilir kılmak ve artırmak için tek değişmeyenimiz olan kültürümüze güveniyoruz.

DEĞERLERİMİZ

Hizmet standartlarımızı belirler.

INTEGRATION

Bütünsellik

Pazarlama iletişimi entegre bir şekilde
çalışması amaçlanan faaliyetlerin
ve partilerin orkestrasyonudur.
Müşterilierimiz için bu orkestranın şefleri
olmaya ve yatırımların verimliliğini,
fayda ve kaynak lokasyonu bakımından,
artırmaya odaklanıyoruz.

INDEPENDENCE

Bağımsızlık

Tüm kararlarımızda tek kriterimiz
müşterilerimizin işlerine değer katmaktır.
İşimizi yaparken odağımızda medya
değil müşterilerimizin faydası vardır.
Müşterilerimizin işine değer katacak
tüm mecralara eşit mesafede dururuz.

INTEGRITY

Şeffaflık

Attığımız her adım ve verdiğimiz her
karar şeffaftır, data ve öğrenimlerimizle
desteklenir. Tüm süreçlerimiz
denetlenmeye açıktır.

PRENSİPLERİMİZ

Sistemimizin sürekliliğini sağlar.

COMPREHENSIVE

Marka ve iş ihtiyaçlarına geniş perspektiften bakmaya çalışır ve medyanın ötesinde çözüm üretmeyi amaçlarız.

CLEAR

Tüm süreçlerimizde hedeflerimizi ve sonuca ulaşmak için gereken kaynakları işin başında açıkça ortaya koyarız. Tüm paydaş ve müşterilerimiz ile açık, net iletişim kurmayı hedefleriz.

CARING

Müşterilerimizin markalarını ve işlerini
sahiplenir, sorumluluğu paylaşırız.

COLLABORATIVE

Tüm işbirliklerine açığız, markalarımız
için çalışan tüm partileri iş ortaklarımız
olarak görürüz.

CONTRIBUTIVE

Müşterilerimizin işlerine katkı sağlamak
öncelikli görev tanımımızdır.

YETENEKLERİMİZ

Kültürümüzü geleceğe taşır.

Medya planlamasının Türkiye’deki tüm
geçmişinde rol almış

İletişim planlamasının ve pazarlamanın
farklı disiplinlerinde tecrübeli

Uluslararası ajans ve marka deneyimi olan

Geniş sektör ve pazar deneyimi olan
yeteneklerimizi


programı ile hızla değişen pazarlama
iletişiminin bugünü ve yarınında etkin
girişimci ruhlara dönüştürüyoruz.

Ölçülebilir katkı sağladığımız müşterilerimizden bazıları

’’Sizin de iş ve pazarlama sonuçlarınıza ölçülebilir katkı sağlamak için hazırız.’’

+90 (212) 970 0 777

Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. No:9 Kat:3 Şişli İstanbul